Muziekexamens

In samenwerking met Kunstbalie en de gemeente Roosendaal maakt Muziekvereniging Roosendaal het mogelijk muziekexamens in Roosendaal af te leggen. Kunstbalie borgt de kwaliteit van de kunst en cultuureducatie en dus ook van muziekeducatie.

Praktijk- en theorie-examen muziek

In Roosendaal kunnen blazers, strijkers en slagwerkers hun diploma’s voor theorie- en praktijkexamens behalen en groeien in het maken van muziek. De examens en diploma’s voldoen aan de meest recente landelijke raamleerplannen erkend door de KNMO en Cultuurconnectie. De eisen sluiten aan op de leef- en klankwereld van de leerlingen met ruimte voor eigen inhoudelijke en didactische aanpak door docenten.

De theorie-examens en praktijkexamens vinden plaats in de gradaties A t/m D. Een praktijkexamen afleggen is alleen mogelijk na het behalen van een theorie-examen, dit theorie-examen mag ook elders zijn afgelegd. Inschrijven voor een combi-examen is mogelijk.

Voor meer informatie over de examens en de data wanneer de komende examens staan gepland kijk je op de website van Kunstbalie: www.kunstbalie.nl/wat-we-doen/muziekexamens.

Muziekexamens